Introductie
De website www.orkestbandenkopen.nl is eigendom van Orkestbandenkopen.nl, Mulderserf 5, 5841AZ  Oploo, Nederland.
Mail: orkestbandenkopen@gmail.com

Deze algemene voorwaarden zijn een overeenkomst tussen u en Orkestbandenkopen die gelden voor www.orkestbandenkopen.nl, een downloaddienst voor orkestbanden.

Aanvaarding van voorwaarden
Door toegang op en/of aankoop van producten via deze site gaat u zonder uitzondering akkoord met onderstaande voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden kunt u ook geen aankopen doen via deze site. Gelieve deze overeenkomst regelmatig te raadplegen daar wij deze algemene voorwaarden in detail kunnen aanpassen. Blijft u deze site gebruiken dan betekent dit dat u akkoord gaat met alle veranderingen.

Copyrights, handelsmerken en andere eigendomsrechten
Alle inhoud van de website is onderworpen aan het geldende auteursrecht, handelsmerk of andere intellectuele eigendomswetten.

De rechten op de orkestbanden die voor downloaden ter beschikking wordt gesteld berusten bij Orkestbandenkopen.nl. De auterusrechten hiervan bij de auteurs die Orkestbandenkopen.nl o.a. via STEMRA regelt. De downloads zijn hierdoor legaal. Vervolgkosten door het gebruik van deze orkestbanden zijn niet meer voor rekening Orkestbandenkopen.nl.

De orkestbanden mogen niet worden gebruikt voor wederverkoop en mogen niet gebruikt worden in commerciële producties zonder schriftelijke gebruikersovereenkomst.

Account
Om op de website te kunnen bestellen is een account aanmaken niet verplicht. Mocht u hier om uiteenlopende redenen wel voor kiezen dan zullen deze gegevens zeer vertrouwelijk worden behandeld en alleen voor interne doeleinden worden gebruikt. U blijft echter verantwoordelijk voor de gevolgen van het aanmaken van deze account. Indien u uw account wil opzeggen gelieve dit schriftelijk te doen via orkestbandenkopen@gmail.com.

Orkestbandenkopen.nl mag zonder verwittiging of toestemming uw account blokkeren in geval van misbruik.

Overeenkomst van Betaling
U gaat er mee akkoord om al de producten die u via onze diensten hebt besteld vooraf te betalen middels de op de site aangeboden betaaldiensten. U bent zelf verantwoordelijk voor het geven van geldige creditkaart gegevens of andere betaalinformatie die hiervoor noodzakelijk zijn.
Gedurende het bestelproces voor de betaalbevestiging kunt u de bestelling nog veranderen of annuleren.
De betaling is online aanvaard na validatie van de bestelling door een creditkaartverstrekker, Paypal of andere betaaldienst.

Het is evenwel ook mogelijkheid te betalen via een overschrijving. In dat geval moet u contact opnemen via orkestbandenkopen@gmail.com en word(en) zodra het geld is bijgeschreven wordt de bestelling afgehandeld.

Digitale aflevering (Downloaden)
Na een volledige financiële afwikkeling ontvangt u een mail met hierin de link(s) om de bestelde orkestbanden in WAV-format te downloaden. Indien u een account hebt aangemaakt worden deze ook ‘bijgeschreven’ op u account zodat u een overzicht bewaard van de bestelde orkestbanden en hier ten alle tijden deze nogmaals kunt downloaden.

Vervang overeenkomst
Alles wat reëel mogelijk is is gedaan om te verzekeren dat alles in perfecte staat is voor verspreiding. In dat geval dat de downloadlink niet functioneert of dat het gedownloade bestand beschadigd is zal Orkestbandenkopen.nl na een verzoek per mail het bestand u via Wetransfer of gelijksoortige dienst nogmaals doen toekomen. Uitsluitend voor dezelfde titel. Terugbetaling kan alleen als bewezen is dat het bestand ook na verzending via Wetransfer of gelijksoortige dienst nog niet is ontvangen of nog is beschadigd.

Niet-aansprakelijkheidsverklaring
Orkestbandenkopen.nl heeft redelijke (veiligheid)stappen ondernomen om te zorgen dat de site zo optimaal en veilig mogelijk werkt en de financiële afhandeling en het downloaden zo goed mogelijk functioneert. Het gebruikt van deze site is echter geheel op eigen risico. In geen geval is Orkestbandenkopen.nl aansprakelijk voor enige directe of gevolgschade door het gebruik van deze website of enige andere schade als gevolg van het gebruik of de prestaties van de orkestbanden. Dit geldt uiteraard niet indien komt vast te staan dat de schade ontstaan is door opzet of bewuste roekeloosheid van Orkestbandenkopen.nl.

Derde partijen
Orkestbandenkopen.nl heeft alleen controle over het programmeertechnische gedeelte van de eigen website en doet hierbij afstand van klachten die buiten de eigen site staan en noodzakelijke diensten van derden. Ook is Orkestbandenkopen.nl niet verantwoordelijk voor kwaliteit en inhoud van sites van derde partijen.

Verandering van de website
Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving, tot het veranderen of stoppen van alle inhoud en/of diensten van deze website zonder aansprakelijkheid aan u of derde partijen.

Van toepassing zijnde wetgeving
Bij onenigheden die zich aangaande deze algemene voorwaarden voordoen, zullen deze behandeld worden in Nederland overeenkomstig de wetten die gelden in Nederland.

Laatste update: 09/02/2018