Privacy verklaring

Orkestbandenkopen.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Mulderserf 5
5841AZ Oploo
Telefoonnummer: +31 485381760
Dhr. D. Sommers verantwoordelijk voor de gegevensbescherming en is te bereiken via info@orkestbandenkopen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Orkestbandenkopen.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hierbij is het mailadres en land als enige verplicht om achter te laten omdat deze wordt gebruikt om de downloadlink toe te zenden en de geografie te bepalen. Indien u een factuur wenst worden nog de tenaamstelling en adresgegeven gevraagd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Orkestbandenkopen.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens zolang u een account heeft bij orkestbandenkopen.nl, met name voor interne statische doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Orkestbandenkopen.nl verkoopt u gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Aangaande de betaaldiensten hebben wij deze na controle van hun voorwaarden geaccepteerd. Orkestbandenkopen.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Orkestbandenkopen.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website betaling en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien u een account heeft bij Orkestbandenkopen.nl dan kunt u via de website uw accountgegevens inzien en wijzigen. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Orkestbandenkopen.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Orkestbandenkopen.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@orkestbandenkopen.nl.nl